UPN
IPN
IPE
HEA
HEB
HEM

UPN

UPN : PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER LAMINAT EN CALENT EN FORMA U
ALTURA = h          BASE = b          
GRUIX e = e          GRUIX e1 = e1

 


Descarregar UPN